15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273
15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273

$310,000

15013 Savannah Hall Drive, Charlotte, NC, 28273

20
Courtesy of: Opendoor Brokerage LLC